Greenιάρης
πάρε με ἀπάνου στὰ βουνά, τὶ θὰ μὲ φάῃ ὁ κάμπος
Λίγα λόγια για εμένα
Η παραπάνω φωτογραφία έχει πολιτική χροιά.
ΑΡΘΡΑ
Σύνδεσμοι


Η παραγγελιά του mc
1047 αναγνώστες

Παλαιότερα είχα εκφράσει την άποψη ότι έχουν δημιουργηθεί όλες οι προϋποθέσεις ώστε η πράσινη ενέργεια -και γενικότερα η πράσινη επιχειρηματικότητα- να γνωρίσουν τεράστια άνθιση τα επόμενα 5-10 χρόνια και να αποτελέσουν την επόμενη φούσκα

Θεωρώ λοιπόν ότι η επόμενη φούσκα θα είναι ο ενεργειακός κλάδος με ότι αυτό σημαίνει για την πράσινη ενέργεια.

Αισθάνομαι την υποχρέωση να αναλύσω το σκεπτικό μου, παρουσιάζοντας ορισμένα από τα δεδομένα που με οδηγούν στην παραπάνω εκτίμηση.

Η γνώμη μου είναι ότι η ενέργεια αποτελεί μία από της μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας.

Θεμελιώδεις αλλαγές συμβαίνουν στον ενεργειακό τομέα, των οποίων η σημασία δεν έχει γίνει, ακόμη πλήρως αντιληπτή. Ο ενεργειακός τομέας θα υποστεί μία ριζική μετατροπή κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας.

Αρχικά πρέπει να δούμε κάποια δεδομένα σχετικά με τα macro της ενέργειας και την πολιτική που διαμορφώνεται στο θέμα. Στη συνέχεια θα εξεταστούν και οι αλλαγές στα θεμελιώδη της ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο και τη μείωση του κόστους των ΑΠΕ. Είναι οι 4 βασικές συνιστώσες (κατά τη γνώμη μου πάντοτε) που καθορίζουν τις μελλοντικές εξελίξεις.

 

 

♦ Macro

H παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, με σημαντικότερο καταλύτη στην παρούσα φάση, τις αναπτυσσόμενες χώρες (κυρίως της Ασίας), την εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού στον πλανήτη (ένα ακόμη διάγραμμα) και την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες προς το "δυτικότερο" (υπερκατανάλωση).

 

 

Κλικ στο κάθε διάγραμμα ξεχωριστά για μεγέθυνση

 

 

Καταγράφω το συμπέρασμα της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ):

 

"The Next 10 Years are Critical"

 

Περισσότερα στοιχεία για το θέμα υπάρχουν σε παλαιότερα άρθρα (1, 2, 3).

 

 

♦ Πολιτική

Αφήνοντας τα macro της ενέργειας, ας δούμε συνοπτικά την πολιτική που διαμορφώνεται σήμερα, αφενός από την περιβαλλοντική πίεση η οποία είναι πλέον εμφανέστατη (μη επάρκεια φυσικών πόρων, ρύπανση και κλιματική αλλαγή) και αφετέρου από την επιτακτική ανάγκη για ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού (ένα παράδειγμα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης).

Καταλύτης για το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας είναι -εκτός των άλλων- και τα macro που προαναφέρθηκαν καθώς και η πρόσφατη πετρελαϊκή κρίση.

Συνοπτικά για το θέμα της διαμορφούμενης πολιτικής, αυτή στηρίζεται σε δύο πυλώνες:

"εντατικοποίηση της προσπάθειας απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα με στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και στην εξοικονόμηση ενέργειας"

Είναι πλέον γεγονός ότι οι κυβερνήσεις θέτουν συγκεκριμένους στόχους, όπως το 20-20-20 της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή στόχος για 20% ΑΠΕ και 20% εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το έτος 2020. Αντίστοιχους στόχους έχουν θέσει προσφάτως χώρες όπως οι ΗΠΑ, Κίνα (1, 2), Ινδία, Αυστραλία κ.α.

 


Η εκτιμώμενη πορεία των ΑΠΕ (ηλεκτροπαραγωγή) στην ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 20-20-20 της Ε.Ε. (θα επιφέρει έκρηξη στην αγορά ΑΠΕ και πολλαπλάσια εγκατεστημένη ισχύ το 2020)

 

Μάλιστα για τις ΗΠΑ, ο Ομπάμα φαίνεται να έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα  (υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες με κυριότερη τη δραματική εξάρτηση των ΗΠΑ από το εισαγόμενο πετρέλαιο) και να κάνει πράξη τις προεκλογικές εξαγγελίες. Σήμερα πλέον δηλώνει  ότι η πράσινη ανάπτυξη που προωθεί, είναι ο μοναδικός μοχλός που μπορεί να βγάλει τις ΗΠΑ από το οικονομικό αδιέξοδο. Ήδη υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την επόμενη τετραετία και ένα τεράστιο οικονομικό πακέτο για την εναλλακτική ενέργεια και την εξοικονόμηση ενέργειας. Περίπου τα ίδια ισχύουν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πολιτική που διαμορφώνεται (και η επίτευξη των στόχων) γίνεται πράξη μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα με αποτέλεσμα:

Σταδιακά η συμβατική-ρυπογόνος ενέργεια θα γίνεται όλο και ακριβότερη (με αντικίνητρα όπως για παράδειγμα το σύστημα εμπορίας ρύπων/ χρηματιστήρια ρύπων, αυξημένη φορολόγηση, αυστηρά όρια εκπομπής ρύπων και πρόστιμα, υποχρεωτική εφαρμογή ακριβής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κ.α.) ενώ συγχρόνως θα δίνονται κίνητρα για τις ΑΠΕ (οικονομικές ενισχύσεις και φορολογικά κίνητρα) ώστε να επιτευχθούν οι δεδηλωμένοι κυβερνητικοί στόχοι.

Για όσους νομίζουν ότι το σύστημα εμπορίας ρύπων έχει να κάνει μόνο με την Ευρώπη, ας ξαναδούν το θέμα καλύτερα (1, 2). Για την Ευρώπη, σταθμός για τις αγορές ρύπων (και τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής) αποτελεί το 2013.

Τέλος, σημαντικές εξελίξεις σχετικά με τη συνιστώσα "πολιτική" θα έχουμε από τα αποτελέσματα (της νέα παγκόσμιας συμφωνίας) στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2009.

Για την Ελλαδίτσα μας ισχύουν περίπου αυτά...

 

 

♦ Πετρέλαιο

Μία άλλη βασική συνιστώσα για τις εξελίξεις στον ενεργειακό κλάδο είναι το πετρέλαιο.

Η πορεία της τιμής του πετρελαίου κινεί τα πάντα στον ενεργειακό τομέα. Υψηλές τιμές συμπαρασύρουν όλα τα ορυκτά καύσιμα προς τα πάνω καθιστώντας το σύνολο της συμβατικής ενέργειας ακριβότερη. Έτσι οι υψηλές τιμές πετρελαίου είναι ο καταλύτης για την ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, διότι αυτομάτως γίνονται ανταγωνιστικές έναντι των ορυκτών καυσίμων.

Πως συνδέεται το πετρέλαιο με τις ΑΠΕ?

Τιμές πετρελαίου 60-80 $/βαρέλι είναι ισχυρός καταλύτης για ταχύτατη ανάπτυξη των ΑΠΕ, ενώ   ακόμη υψηλότερες τιμές πετρελαίου οδηγούν σε ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ (δυστυχώς όμως και της πυρηνικής ενέργειας η οποία ωστόσο είναι πολύ πιο "δυσκίνητη" διότι σε αντίθεση με ένα έργο ΑΠΕ που απαιτεί 2-3 χρόνια για να ολοκληρωθεί, ένα πυρηνικό εργοστάσιο απαιτεί 12-15 χρόνια για να παράγει το πρώτο κιλοβάτ).

Η προσωπική μου άποψη για την πρόσφατη πετρελαϊκή κρίση διατυπώθηκε σε προηγούμενο άρθρο με βασικό συμπέρασμα το παρακάτω:

Προσφάτως ζήσαμε την ΠΡΩΤΗ πετρελαϊκή κρίση στην ιστορία, η οποία δεν είχε γεωπολιτικά αίτια (Μουτζαχεντίν, Αραβικούς πολέμους  ή "απελευθέρωση" κρατών από κακούς δικτάτορες), αλλά βασική αιτία ήταν η αδυναμία κάλυψης (με ανάλογη προσφορά) της συνεχώς αυξανόμενης κατανάλωσης πετρελαίου στον πλανήτη (κυρίως λόγω Κίνας-Ινδίας). Δηλαδή βιώσαμε την πρώτη ΦΥΣΙΚΗ πετρελαϊκή κρίση.


Προεκτείνοντας το παραπάνω συμπέρασμα, υποψιάζομαι ότι πιθανώς θα υπάρξει και δεύτερη παρόμοια πετρελαϊκή κρίση την επόμενη δεκαετία με τριψήφιες τιμές πετρελαίου, μετά την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας,  και την αύξηση της κατανάλωσης πετρελαίου σε επίπεδα παρόμοια ή υψηλότερα από αυτά της περιόδου 2006-2008. Παρόμοιους φόβους εκφράζει και η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (πιθανή περίοδος 2013-2014), παράγοντες της πετρελαϊκής βιομηχανίας, ακόμη και η υπεραισιόδοξη CERA.

Υπάρχουν ακόμη πιο απαισιόδοξες αναλύσεις για το θέμα της μελλοντικής προσφοράς πετρελαίου όπως η συγκεκριμένες (1, 2, 3). Επίσης υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες (όπως αυτή) σχετικά με το θέμα που δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στο παρόν κείμενο.

 

Σχετικά άρθρα

Δέκα χρόνια πριν...

Are we moving towards a new oil crisis?

Πόσα θες να μας τρελάνεις?

 

 

♦ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΕ

Τελευταία σημαντική συνιστώσα που σχετίζεται με τις θεμελιώδεις αλλαγές στον ενεργειακό τομέα, είναι η συνεχής μείωση του κόστους των ΑΠΕ (κυρίως λόγω τεχνολογικής εξέλιξης αλλά και μεγέθυνσης των εταιρειών/οικονομίες μεγέθους).

Μια εικόνα για την πορεία της βιομηχανίας καθαρής ενέργειας κατά τα τελευταία έτη, έχει δοθεί σε παλαιότερα άρθρα (1, 2).

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά μόνο στην αιολική και ηλιακή ενέργεια, διότι έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον και οι εξελίξεις είναι ταχύτατες , αφού αποτελούν τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ενεργειακές τεχνολογίες (η αναφορά γίνεται για πρακτικούς λόγους και μόνο -χωρίς να υποβαθμίζω τις άλλες πηγές ενέργειας όπως  η βιομάζα, τα υδροηλεκτρικά και η γεωθερμία- με τεράστιο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή στις ενεργειακές εξελίξεις).

 

 

 

Αιολική Ενέργεια

¨Ηδη σήμερα η αιολική ενέργεια είναι πλέον ανταγωνιστική έναντι της συμβατικής (ώριμη τεχνολογία).

 

Ας μιλήσουν οι αριθμοί:

♦ Ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγή) παγκοσμίως:  20-30%

♦ Κατά την περίοδο 1990-2007 η εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας παγκοσμίως... 50-πλασιάστηκε!

♦ Πρόβλεψη για συνέχιση διψήφιων ρυθμών ανάπτυξης - μέχρι το 2030 πρόβλεψη ότι το 9% της ηλεκτροπαραγωγής παγκοσμίως θα προέρχεται από τον άνεμο.

 

Το 2008 εντυπωσιακότατο για τον Αίολο (πηγές 1, 2):

Στην ΕΕ η Αιολική Ενέργεια ξεπέρασε σε νέες εγκαταστάσεις όλες τις άλλες πηγές ενέργειας. Το 43% όλων των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ ήταν έργα αιολικής ενέργειας.

Εύγλωττα εξάλλου και τα διαγράμματα.

Στις ΗΠΑ η μεγάλη ανάπτυξη του 2008 αντιστοιχεί σε 50% αύξηση της εγκατεστημένες ισχύος. Τα νέα αιολικά έργα του 2008, καλύπτουν το 42% όλων των νέων σταθμών παραγωγής ενέργειας που κατασκευάστηκαν το 2008.

Η Κίνα διπλασίασε την εγκατεστημένη ισχύ της για 4η συνεχόμενη χρονιά.

 

Αναμένεται εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς και την επόμενη δεκαετία. Μάλιστα μετά το 2012 θα υπάρξει «έκρηξη» επενδύσεων και στα θαλάσσια (υπεράκτια) αιολικά πάρκα με την δημιουργία  ανεμογεννητριών πολύ υψηλής ισχύος (7,5-10 ΜW).

Για το έτος 2009 πιθανότατα θα υπάρξει επιβράδυνση στον κλάδο λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης (πάγωμα ή χρονική μετάθεση των επενδύσεων λόγω δυσκολίας χρηματοδότησης των νέων έργων).

 

Περισσότερες πληροφορίες για την αιολική βιομηχανία στο Ανεμολόγιο.

 

 

Η μείωση του κόστους της αιολικής ενέργειας προήλθε κυρίως από την τεχνολογική εξέλιξη που αντικατοπτρίζεται στη συνεχή αύξηση μεγέθους και ισχύος των ανεμογεννητριών (κλικ στα γραφήματα για μεγέθυνση)Ηλιακή Ενέργεια

Η ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά συστήματα) φαίνεται ότι θα αποτελέσει την επόμενη ώριμη τεχνολογία και αναμένεται ότι θα γίνει ανταγωνιστική  της συμβατικής ενέργειας στα μέσα της επόμενης δεκαετίας (2015). Μεγάλη βοήθεια στην πτώση του κόστους των φωτοβολταϊκών παρέχει και η νανοτεχνολογία.

Είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ενεργειακή τεχνολογία με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 47% κατά την τελευταία δεκαετία.

Δεν κρίνω σκόπιμο να επεκταθώ, διότι τα δεδομένα και οι εκτιμήσεις έχουν αναπτυχθεί στο πρόσφατο άρθρο "Η δεκαετία που ξημερώνει για τα φωτοβολταϊκά".

 

 

Συνοψίζοντας:

Η επόμενη φούσκα πιθανώς θα προέλθει από τον κλάδο της ενέργειας: η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς και ένα ράλι  των τιμών του πετρελαίου (πιθανή περίοδος 2013-2015) θα αποτελέσει το έναυσμα της φούσκας ολόκληρου του ενεργειακού κλάδου.

► Η πράσινη ενέργεια φαίνεται ότι θα αποτελέσει τη "ναυαρχίδα" της φούσκας, λόγω της διαμορφούμενης πολιτικής και της αλλαγής στα θεμελιώδη της ενέργειας. Η καθαρή ενέργεια θα "κληθεί"  να καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας κατά την επόμενη δεκαετία (π.χ. εγκατεστημένη ισχύ αιολικών/φωτοβολταϊκών ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ της σημερινής στο τέλος της δεκαετίας).

► Σχετικά με τα θεμελιώδη της ενέργειας:

Η συμβατική ενέργεια γίνεται όλο και ακριβότερη, ενώ η εναλλακτική/πράσινη ενέργεια γίνεται συνεχώς ανταγωνιστικότερη σε σχέση με τη συμβατική, αφενός λόγω μείωσης του κόστους (τεχνολογική εξέλιξη, οικονομίες μεγέθους) και αφετέρου λόγω της περιβαλλοντικής πολιτικής (οικονομικές ενισχύσεις και φορολογικά κίνητρα ώστε να επιτευχθούν οι δεδηλωμένοι κυβερνητικοί στόχοι όπως αυτός της Ε.Ε. για 20% ανανεώσιμη ενέργεια μέχρι το 2020) αλλά και της επιτακτικής ανάγκης για ενεργειακή ασφάλεια των κρατών (διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος, με αύξηση της συμμετοχής ανανεώσιμης ενέργειας εις βάρος της συμβατικής).

 

Κλείνω με μία διαπίστωση: καθ' όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον ενεργειακό κλάδο, τόσο σε επίπεδο εταιρειών, όσο και σε διακρατικό επίπεδο.

 

Για το σημερινό άρθρο "φταίει" ο mc ("ίσως σε μία στατική σελίδα"): το άρθρο γράφτηκε για να μπει στις Στατικές Σελίδες του blog.

 

Θεώρησα υποχρέωσή μου να στοιχειοθετήσω την άποψη που είχα διατυπώσει στο παρελθόν, παρουσιάζοντας ορισμένα από τα δεδομένα που με οδηγούν στην εκτίμησή μου για την επόμενη φούσκα. Για να γίνει κατανοητή η αιτιολόγηση της θέσης μου, ο αναγνώστης θα πρέπει να μελετήσει και όλους τους συνδέσμους (δηλαδή 2-3 ώρες διάβασμα) ώστε να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Ας επαναλάβω ότι τα γραφόμενα και στη σημερινή ανάλυση αποτελούν μία  ΜΙΚΡΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ και ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, δηλαδή σε ολόκληρο το κείμενο παραλείπονται οι λέξεις ΠΙΘΑΝΩΣ-ΥΠΟΘΕΤΩ-ΝΟΜΙΖΩ-ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ-ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΖΟΜΑΙ ώστε το κείμενο να είναι λιγότερο κουραστικό.

 

 

Ας επαναλάβω επίσης ότι το ΧΑΟΣ είναι αμείλικτο και οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις ΑΝΟΗΣΙΑ, οπότε είναι αυτονόητο ότι το παραπάνω σενάριο έχει ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ πιθανότητες να επαληθευτεί, διότι στηρίζεται σε ατελείωτες υποθέσεις (αν, αν, αν) και είναι σχεδόν απίθανο να ικανοποιηθούν όλες οι συνθήκες/υποθέσεις που υπάρχουν στο κείμενο. Υπάρχουν 1 εκατομμύριο γεγονότα που μπορεί να συμβούν και να διαψεύσουν τα γραφόμενα.


Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις